Cennik

Miesięczne czesne wynosi 550 zł (w tym pełne wyżywienie i zajęcia dodatkowe, bez dodatkowych opłat).

Oferujemy również pobyt weekendowy

Soboty w godz. 8.00- 14.00.
Stawka 60 zł.