Zajęcia dodatkowe

 •  Język angielski
 •  Język francuski
 •  Zajęcia rytmiczne
 •  Zajęcia artystyczno- plastyczne
 •  Warsztaty „Zdrowej Kuchni”
 •  Zajęcia sportowo- taneczne
 •  Zajęcia logopedyczne
 •  Koło „ Młodego Odkrywcy”
 • „Dzień Sportowca”- każdy wtorek
 •  Religia katolicka
 • Liczne atrakcje – imprezy okolicznościowe, festyny, wycieczki

Dodatkowo dla dzieci z autyzmem zapewnimy:

 • Opiekę neurologopedy
 • Opiekę psychologa
 • Zajęcia integracji sensorycznej