Miesięczne czesne

(w cenie wszystkie zajęcia bez wyżywienia)

480 zł

Wyżywienie

8 zł za dzień

Oferujemy również pobyt weekendowy

Soboty w godz. 8.00- 14.00

Stawka 60 zł