Organizacja

Zgodnie z przesłaniem przedszkola ukierunkowanego na zdrowy styl życia zapewniamy znaczną ilość zajęć organizowanych na świeżym powietrzu.

Godziny otwarcia:

Przedszkole czynne jest od 6.30- 17.30.

W ramach czesnego zapewniamy:

 •  pełną realizację programu Wychowania Przedszkolnego,
 •  pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
 •  zajęcia dodatkowe,
 •  wyprawkę,
 • zajęcia na basenie.

Zajęcia dodatkowe – w ramach czesnego

 •  Język angielski,
 •  Zajęcia artystyczno- plastyczne,
 •  Warsztaty „Zdrowej Kuchni”,
 •  Zajęcia sportowe Przedszkoliada,
 • Rytmika,
 •  Zajęcia logopedyczne – grupowe i indywidualne,
 •  Zajęcia naukowo – eksperymentalne „Mali naukowcy”,

Zajęcia dodatkowe

 • Zajęcia taneczne „Zumba”  – jedyne zajęcia dodatkowo płatne 45zł miesięcznie,
 • Karate,
 • Matplaneta – zajęcia z matematyki i logicznego myślenia,
 • Robotyka.

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadajacych zainteresowaniom dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Oglądanie książek, albumów, czasopism. Prace porządkowe w sali.
8.00 – 8.30 Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne.
8.30 – 8.50 Śniadanie
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego
10.00 – 10.30 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje
10.30 – 11.15 Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.
11.15 – 11.30 Czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu
11.30 – 12.00 Obiad
12.10 – 12.30 Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej. (Dzieci najmłodsze leżakowanie 12.00 – 14.00)
12.30 – 13.50 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.
13.50 – 14.00 Czynności porządkowo – higieniczne
14.00 – 14.20 Podwieczorek
14.30 – 17.30 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna, zespołowa w zależności od możliwości i potrzeb dzieci. Czynności porządkowe. Koła zainteresowań: plastyczne, muzyczne, taneczne, ruchowe, literackie, sportowe.

Wyżywienie

Jadłospis złożony jest z dań zawierających odpowiednie i niezbędne składniki pokarmowe, dostosowane do rozwojowych potrzeb dziecka. Zapewniamy zdrową urozmaiconą  i dostosowaną do wieku dietę. Zapewniamy posiłki przygotowywane z lokalnych, zdrowych produktów, bez dodatku konserwantów i sztucznych barwników. Istnieje możliwość indywidualnego doboru diety dla dzieci z problemami alergii pokarmowej, oferujemy diety: bezmleczną, bezglutenową, hypoalergiczną.