JĘZYK ANGIELSKI

Raz w tygodniu odbywają się zajęcia dla dzieci prowadzone przez firmę MUSICAL BABIES zgodne z obowiązującą podstawą programową i posiada pozytywną opinię zgodności wydaną przez Rzecznika MEN. Celem zajęć jest nauka języka angielskiego z wykorzystaniem piosenek i rymowanek angielskich oraz gier i zabaw ruchowych ściśle związanych tematycznie z wprowadzanym materiałem. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w złożonym procesie asymilacji języka od poznawania słów i zwrotów angielskich do trwałego ich zapamiętywania i utrwalenia. Z opinii rodziców wiemy, że po tak krótkim okresie czasu ich pociechy zaczynają rozmawiać w tym języku.

JĘZYK FRANCUSKI

Zajęcia z języka francuskiego odbywają się raz w tygodniu. Prowadzone są metodą autorską „Metchode la Pefife France” specjalnie opracowaną do nauczania najmłodszych. Dzieci uczą się języka francuskiego w sposób naturalny, jak języka ojczystego poprzez : śmiech, zabawę, wszystkie zmysły, ruch, taniec i śpiew. Wykorzystywane pomysły sprawdzone są w praktyce, oparte na badaniach metodycznych (komunikacja i tzw. „ zanurzanie” w języku), ale przede wszystkim na obserwacji i doświadczeniach w pracy z najmłodszymi dziećmi.

RYTMIKA

Zajęcia z rytmiki prowadzone są przez doświadczonego nauczyciela zajęć rytmicznych. Dzieci wprowadzone w świat bajek chętnie uczestniczą w zabawach podczas zajęć.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

W naszym przedszkolu są „mali artyści”, którzy z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w tworzeniu prac plastycznych wykonywanych za pomocą różnorodnych, ciekawych i innowacyjnych technik.

ZAJĘCIA NA BASENIE

W cenie czesnego dzici raz w tygodniu wyjeżdżają na zajęcia na pływalni w Białymstoku, co cieszy się z ich strony ogromnym zainteresowaniem. Wychowankowie podczas zabaw oswajają się z wodą, co korzystnie wpływa na ich rozwój fizyczny, jak również na naukę pływania w późniejszym okresie.

Warsztaty Zdrowej Kuchni

Od najmłodszych lat staramy się wyrobić u dzieci nawyki zdrowego odżywiania, zachęcając je poprzez wspólne przygotowywanie posiłków a następnie wspólne ich konsumowanie.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Od najmłodszych lat staramy się zachęcić dzieci do aktywnego trybu życia mając na celu walkę ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi. Nasi wychowankowie są bardzo sprawni i chętnie uczestniczą w proponowanych im zajęciach.

ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

WYCIECZKA NA WIEŚ

Duży nacisk kładziemy na obcowanie dzieci z przyrodą. Wieś jest takim właśnie miejscem gdzie dzieci doskonale się bawią. Wycieczka na wieś była bardzo ciekawa.

Teatrzyk

Dzień zwierzątka

Dzień Książeczki

Ślubowanie

Warsztaty robienia ozdób świątecznych

Artystycznie

Dzień Babci i Dziadka

Dzień marchewki

Dzień misia

Karmnik

Mikołajki

Wizyta Pana Policjanta

Dzień Dziecka 2016

Dzień Ziemi

Spotkanie z fotografem i super pedagogiem Mariuszem Szwonder

Wiosenny ogródek

Wyjście do kina Forum

Dzień ogórka

Dzień jabłuszka

Pasowanie na przedszkolaka

Mikołajki

Pokaz sztuk cyrkowych

Zumba na świeżym powietrzu

Wizyta lekarza

Zabawy w grupie Biedroneczek

Sadzimy kwiatki – Wiosna 2017

Wybrane zdjęcia